REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat ihned u prodávajícího, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

3 Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.

4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Miloslav Štípek    U Vápenice 367,   154 00 Praha - Holyně

nebo na e-mailové adrese : info@sacekdovysavace.cz

5. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, e-mil (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

6. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího,provozovnu, autorizovaný servis apod.).

7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad-fakturu.

8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu, nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovujícím nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

9. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými na území ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

10. Prodávjící nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími události a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným a neopatrným zacházením, např. nerespektováním výše uvedených doporučení, která mohou vést k mechanikému poškození, nebo jiného druhu poškození, např. chemickému, vodou. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení z důvodu používání.

11. Záruku lze uplatnit v zákonné lhůtě 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na vady výrobní či vadu materiálu.